Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví

Autoři

KUDRNA David POJEZNÁ Tereza ELIAŠ Lukáš SVINKA Martin LORENZ Michal

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/136986
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Klíčová slova information habits; information behavior; information system usage; LIS students
Přiložené soubory
Popis Příspěvek shrnuje výzkum bakalářských a magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat a charakterizovat Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity. Výzkumu jsme zaměřili tak, aby výsledky posloužily designu školení nových studentů, kteří se učí s informačním systémem Masarykovy univerzity pracovat. Popsali jsme informační zvyky uživatelů při práci se systémem. Informační zvyky jsme rozdělili do dvou segmentů – zvyky při přihlašování a odhlašování, které souvisí s informační bezpečností a zvyky při využívání funkcí a aplikací systému, které mají vliv na efektivitu studia. Odhalení uživatelských zvyků může přispět k porozumění vzniku problémů uživatelů a umožnit školitelům upozorňovat na takové možnosti a funkce systému, které pomohou problémům předcházet. Příspěvek obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje kontext výzkumu, a zmiňuje některé obdobné tematické výzkumy. Dále jsou přiblíženy metodologické postupy, interpretovány výsledky a závěrem jsou diskutovány silné a slabé stránky výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.