Eugenic Thinking in the CEE Countries: Never-Ending Story of Root Metaphors?

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Eugenické myšlení v zemích Střední Evropy: nekonečný příběh kořenových metafor?
Autoři

SHMIDT Victoria

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Nedávný a čerstvý zájem o eugeniku naráží na dilema úzce pochopeného kontextuálního a i hyperlokalního historismu oproti trans-historickému a sebe devastujícímu konstruktivismu. Omezenost toto dilema řešit se projevuje v mnohočetných výzvách k historické analýze dějin eugeniky v zemích Střední Evropy. Relativistická intence bud označuje každý druh biopolitické spekulace jako eugenický nebo naopak odmítá úlohu eugeniky vůči trans-historickým pojmům jako modernita nebo neoliberalismus vede k ignorování specifického vývoje eugeniky ve Střední Evropě. Neochota, s níž sociální vědci přistupují k dekonstrukci velkých metavyprávění ohledně eugeniky, rezonuje s příliš úzkým okruhem kontextů ohledně časování a rovin působení eugeniky. Ve svém studiu řeším argumentaci ve prospěch pochopení eugeniky jako mezinárodní komunity vědců, jež se zúčastnili budování národů, ale i byli ovlivnění tímto procesem, a kompozici příslušných hnacích sil. Důraz je také kladen na kooperaci mezi eugeniky a eugenicky myslící vědce z různých zemí ve prospěch legitimace a šíření eugenické myšlenky a eugenických opatření
Související projekty: