Promýšlet Evropu dvacátého století : Rozpady, rozkoly a konce

Autoři

HASIL Stanislav HAVÁČ Ondřej HROMEK Martin JINDŘIŠKOVÁ Jitka KRUTÍLKOVÁ Hana KŘEHLÍKOVÁ Jana MARŠA Jakub MÁŠA Pavel PACKOVÁ Ludmila POKORNÁ KORYTAROVÁ Lenka PUČÁLKOVÁ Ester SOBOTKA Jaromír ŠKERLOVÁ Jana ZEMAN Pavel

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2018, bude zasvěcen zvratům, rozpadům a zánikům. Pokusíme se zachytit fenomén proměn a konců z různých úhlů pohledu, odhalit jejich příčiny, analyzovat jejich typické prvky a zamyslet se nad jejich dopady. Námi sledované 20. století se vyznačuje řadou zániků a zvratů jak v kulturní, tak sociální nebo hospodářské sféře. Některé jsou všeobecně známé, jiné probíhaly v pozadí velkých změn. Budeme pátrat po odpovědích na otázky: do jaké míry mají tyto události a ideje pozitivní či negativní vliv na evropské dějiny minulého století? Kdo či co lze zařadit mezi jejich původce? Jakým způsobem se rozvíjely? Staly se dějinnými mezníky? Co dalšího způsobily? A je zánik opravdovým koncem nebo se jedná o začátek něčeho, co teprve odstartuje nové akce či tendence? Během dvou konferenčních dnů si chceme klást tyto otázky a hledat na ně odpovědi. Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události, na aliance a bloky, stejně jako na organizace či hnutí. Cílem výstupu by však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy. Naopak, vystihnutí jejich mezinárodního významu, míry, s jakou se podílely na jiných evropských událostech, nebo hledání paralely napříč kontinentem, to by mělo být jedním z hlavních cílů předkládaných příspěvku. Nechceme popisovat jednotlivé události či myšlenky, ale zajímají nás jejich příčiny, motivace a následný význam. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.