Over the Sea: Real and Fictitious Land in Ancient Narratives

Název česky Přes moře: skutečná a fiktivní krajina v antickém vyprávění
Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Antická literatura stojí na počátku evropské literární tradice. Už její počátek, který sama antika současně vnímala jako první a současně nejvýznamnější literární produkt, Homérovy eposy, reflektuje mimořádnou důležitost překonávání hranic a objevování nového, a naopak návratů zpět ke „svému“. Obraz reálného světa, který v nejstarších antických žánrech, eposu a historiografii, převládá, se postupně proměňuje ve svět literární, fiktivní, metaforicky zobrazující nabývání poznání a zkušeností. Cílem příspěvku je ukázat, do jaké míry může reálná geografie prolnout s fiktivní krajinou a vytvořit jedinečný celek odcizení a ztráty, cíleného hledání a nacházení. Jako reprezentativní žánr přitom vnímám antický román (zejména Apuleiův a Petroniův, ale i řecké romány) a další žánry oblíbené v období druhé sofistiky (menippská satira a sofistická řeč) a jím inspirované pozdní alegorické fantazie. Stranou pozornosti ovšem nemůže zůstat ani filozofický dialog a na něj navazující žánry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.