Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages : Selected South Slavonic Studies 1

Název česky Osm střípků ze světa srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny a černohorštiny : vybrané jihoslovanské studie 1
Autoři

KREJČÍ Pavel

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Monografie představuje souhrn autorových vybraných studií a analýz z oblasti jihoslovanských jazyků, přesněji srbochorvatštiny, resp. srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny a černohorštiny (tj. jazyků, jež vznikly po roce 1990 a nahradily srbochorvatštinu). Kapitoly jsou zaměřeny především sociolingvisticky. Kniha začíná všeobecným přehledem o jihoslovanských jazycích, jejich klasifikací, mluvnicí, ale i grafickými systémy používanými v jihoslovanském prostředí. V dalších kapitolách autor věnuje pozornost především problematickým prvkům v historických i současných vztazích mezi jednotlivými "srbochorvatskými" národy a jejich jazyky. Sociolingvistická perspektiva je doplněná dílčími otázkami z oblasti didaktiky těchto jazyků a jejich univerzitní výuky, translatologie, problematiky ústavního a vůbec právního ukotvení srbochorvatštiny a jejích pokračovatelů a rovněž z oblasti politiky. Poslední kapitola analyzuje knihu Jezik i nacionalizam chorvatské lingvistky Snježany Kordić.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.