Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí

Autoři

ZÁLESKÁ Klára

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-3-7
Klíčová slova equal educational opportunities; immigrant children education; educational support measures for immigrant children
Popis Předkládaný text je průběžným výsledkem širšího výzkumu realizovaného pro účely disertační práce, který se zabývá tématem podpory adaptace dětí cizinců v základních školách v českém a norském kontextu. Poskytování rovných vzdělávacích příležitostí dětem cizincům se vynořilo jako jedno z klíčových témat prvotních analýz. Cílem kvalitativně orientované studie je proto porozumět současnému stavu vzdělávání dětí cizinců v základních školách, a to perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí. Studie si klade následující výzkumné otázky: Jak učitelé vnímají rovné příležitosti pro děti cizince a jakým z působem se pro ně snaží ve školách vytvářet rovné podmínky? Jako hlavní z jištění se ukázalo, že učitelé považují koncept rovných vzdělávacích příležitostí pro děti cizince za utopii kvůli nedostatečné podpoře škol ze strany ministerstva. Tu učitelé považují za důvod, proč jsou do značné míry omezeni ve vytváření specifických podmínek pro děti cizince. S málem, které mají k dispozici, se snaží spíše zmírnit nerovnosti dětí cizinců, než docílit jejich rovnosti.
Související projekty: