Studijní pobyt na University of Leeds

Autoři

NIEDERLE Rostislav

Druh Projekty výzkumu a vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studijní pobyt na Leeds University, studium textů k problematice vnitřní hodnoty umění a návštěva přednášek z filozofie, estetiky a dějin umění.
Související projekty: