Admiratio jako motivace filosofického hledání v Augustinově De ordine

Autoři

FIEDLER Eduard

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Liber primus Augustinova De ordine obsahuje ve svých úvodních pasážích klasické téma údivu coby motivace filosofického hledání. V našem příspěvku zasadíme tyto pasáže do širšího epistemologické kontextu a budeme se ptát, jaký je vztahu mezi údivem, coby počátkem filosofické reflexe (Platón, Theaitétos 155d), a ordo rerum, který je zároveň ordo causarum. Je filosofický údiv skutečně způsoben tím, co je mimo-řádné, nebo spíše tím, co je sice běžné, avšak zároveň podstatně ukazuje smysl řádu jako takového?
Související projekty: