Hledání národní identity v obrazech postav ukrajinské literatury posledních let (na příkladu románu Maxyma Dupeško Příběh důstojný celého jabloňového sadu)

Autoři

KUZNIETSOVA Krystyna

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Ukrainian literature; national literatures; national identity; Ukrainians; Chernivtsi
Popis František Kautman ve studií O českou národní identitu poznamenává, že se s vědomím do kteréžto národnosti patříme nerodíme, ale během dospívaní v sobě vychováváme názornost, která nás dovede k tomu poznat do jakého národa patříme. Bezpochyby, že ke vnímání světa a formovaní individua přispívají rodiče, škola, okolní prostředí atd. V tomto případě k vychování nějakého národa nezbytně potřebujeme kulturu, jazyk a literaturu. Přičemž jazyk v tomto případě je počáteční fáze formování národní identity, je nejdůležitější složkou, bez které nemůžeme porozumět kultuře a literatuře. Tato formule by byla ideální. Co se ale stane, když území během jediného století bude součástí více než jednoho státu? Co když na otázku o národnosti bude jediným řešením použit název rodného města? Tyto úvahy částečně rozkrývá ukrajinský spisovatel Maxym Dupeško v románě Příběh důstojný celého jabloňového sadu, jenž poslouží tady příkladem rozevření problematiky hledání národní identity v ukrajinské literatuře.
Související projekty: