The role of professional associations and international networks in career guidance practitioners training

Název česky Role profesních asociací a mezinárodních sítí ve vzdělávání kariérových poradců
Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nedílnou součástí života každého profesionála je navazování a rozvíjení kontaktů, které mu umožní být součástí své odborné komunity a podílet se na dění ve svém oboru. V současné době toto síťování nabývá různých podob a kariérovým poradcům v Evropě se nabízí možnost sdružovat se v rozmanitých profesních asociacích, z nichž naprostá většina působí na národní úrovni. Kromě toho mohou být kariéroví poradci či organizace, kde působí, členy mezinárodních odborných sociálních sítí. Jedním ze společných cílů profesních asociací i odborných sociálních sítí, je podpora profesního rozvoje každého člena, čímž tato uskupení ovlivňují vzdělávání nejen svých členů, ale vstupují do vzdělávání kariérových poradců i v obecnější rovině. Ve vzdělávání kariérových poradců se v ČR neuplatňuje jednotný přístup a systémově není nastavené ani diferencované vzdělávání podle specifik jednotlivých skupin kariérových poradců. Na základě opakovaných analýz vzdělávacích nabídek určených kariérovým poradcům v ČR je zřejmé, že se ve vzdělávání kariérových poradců dají identifikovat tři rozdílné přístupy, které fungují paralelně vedle sebe: přístup založený na vyučování, multiprofesionální přístup a kompetenční přístup. Cílem přednášky je nastínit role profesních asociací a mezinárodních odborných sociálních sítí v každém z uvedených přístupů a otevřít otázku, jak využít potenciál jednotlivých sítí ve vzdělávání kariérových poradců nejen v ČR, ale i dalších evropských zemích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.