even Hypothesis of NPIs and PPIs Licensing

Autoři

DOČEKAL Mojmír ŠAFRATOVÁ Iveta

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis In this paper, we present experimental results concerning Czech NPIs and PPIs called scalar particles. Experiments tested formally logical properties of particles and their acceptability with respect to the likelihood.
Související projekty: