König Vratislav II. von Böhmen (†1092) in der Erinnerung des Klosters Pegau

Název česky Český král Vratislav II. (†1092) v paměti kláštera Pegau
Autoři

REITINGER Lukáš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Vratislaus II; Wiprecht of Groitzsch; Judit of Groitzsch; Pegau monastery; Bohemia; Přemyslid dynasty
Popis Vzpomínky na Přemyslovce byly v saském klášteře Pegau, který roku 1091 založil Wiprecht z Grojče a jeho choť Judita, dcera českého krále Vratislava II., přítomny v několika rovinách. Nejvíce však promlouvá ze stránek klášterního letopisu (Annales Pegavienses), jehož nejstarší dochovaná podoba byla sestavena krátce po polovině 12. století. Podrobné zprávy o poměrech v Čechách a v přemyslovské dynastii vypovídají, že neznámý benediktýn měl k dispozici zasvěcené informátory. K nim především patřil druhý pegavský opat Windolf, jenž řídil kongregaci půl století a mohl zprostředkovat nejen vzpomínky příslušníků fundátorovy rodiny, ale i samotných Přemyslovců, především knížat Bořivoje II. a Soběslava I., kteří hojně v časech svého vyhnanství využívali právě pohostinství Wiprechtova grojčského hradu v těsné blízkosti kláštera Pegau. Ocenit již je nutné zmínky o dynastických sporech v Čechách na počátku 12. století, s výpověďmi jiných pramenů korespondují do určité míry i relace o podmínkách Vratislavova královského povýšení, italské výpravě Jindřicha IV. a Wiprechtově sňatku s Přemyslovnou Juditou. Letopisy pouze selhávají v době a místě Vratislavova královského povýšení, jeví se však že tato nesrovnalost byla způsobena přizpůsobení pegavských vzpomínek Kronice Frutolfa z Michelsbergu a Ekkeharda z Aury, která sloužila jako autorova předloha.