Shakespeare a ctnost : význam teorie ctnosti pro porozumění dramatu

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Rok publikování 2018
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Teorie habitů jako druhých přirozeností (Aristotelův "ethos") je klíčem k pochopení Shakespearovy dramatické tvorby a kýženou odpovědí na otázky vztahu mezi estetikou a etikou.
Související projekty: