J. A. Komenský v díle F. X. Šaldy

Autoři

MÁŠA Pavel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis J. A. Komenský nepatřil k ústředním motivům Šaldova rozsáhlého díla. Přesto k němu měl významný český kritik silný vztah, znal a promýšlel jeho spisy a opakovaně se k němu vracel ve svých textech. Příspěvek přiblíží, jak Šalda Komenského vnímal, v čem spatřoval aktuálnost jeho odkazu, a to především pro nově vzniklý československý stát a jeho ideologii. Proto bude zohledněn i Šaldův pohled na vazby mezi myšlenkovým světem Komenského a Masaryka. J. A. Komenský nepatřil k ústředním motivům Šaldova rozsáhlého díla. Přesto k němu měl významný český kritik silný vztah, znal a promýšlel jeho spisy a opakovaně se k němu vracel ve svých textech. Příspěvek přiblíží, jak Šalda Komenského vnímal, v čem spatřoval aktuálnost jeho odkazu, a to především pro nově vzniklý československý stát a jeho ideologii. Proto bude zohledněn i Šaldův pohled na vazby mezi myšlenkovým světem Komenského a Masaryka.
Související projekty: