Křenová - příběh brněnské ulice

Autoři

VYSKOČIL Aleš SVITÁK Zbyněk

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha se zabývá vývojem brněnské ulice Křenová, hlavní silnice vedoucí z Brna směrem k východu. Stala se svědkem historických událostí, jezdili po ní císaři a králové, šly po ní armády, vedla tudy cesta k slavkovskému bojišti. Cíl práce je představit obraz vývoje průmyslového předměstí v kontextu vývoje města od počátků manufaktur a zavádění osvícenských správních reforem (přibližně v 70.-80. letech 18. století) do počátku 20. století. Na území Křenové docházelo ke střetu původního středověkého osídlení s novou industriální výstavbou během 19. století. Text popisuje změny v předměstském osídlení, jeho funkce, vliv terénní konfigurace, pokusy o regulaci prostoru v procesu výstavby komunální infrastruktury a jeho pozice v rámci brněnské aglomerace. Vývoj a výstavba ulice byla rekonstruována na základě kombinace písemných, kartografických, topografických, statistických a obrazových pramenů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.