Dariusz Fodczuk : Privately But in Public, Small gestures and private relations as the power of art

Název česky Dariusz Fodczuk : Veřejné soukromí, Malá gesta a privátní vztahy jako síla umění
Autoři

FODCZUK Dariusz MARYŠKA Martin

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Visegrad-Turkish Culture Festival, Maďarské kulturní centrum v Istanbulu a Gama Gallery pozvaly do Istanbulu Dariusze Fodczuka, polského umělce a performera, který vedl workshop adresovaný výtvarným umělcům a divadelníkům. Workshop byl inspirován tvůrčí metodou Josepha Beyuse, který je znám svými "sociálními sochami". Budeme přemýšlet o tom, co tento koncept znamená, a hledat odpovědi na otázky: Mohou být lidské vztahy a činnosti "sochány". Můžeme je přeložit do kategorií krásy? Má vůbec smysl v kontextu sociálních soch kategorie krásy zavádět? Jaké má krása významy? Má empatie v umění své místo? Dariusz Fodczuk (narozen r. 1966) patří k nejvýznamnějším polským performerům; je také malíř, sochař a tvůrce v oblasti videoartu. Vystudoval obor umělecká výchova na Univerzitě Marie Curie-Sklodowské v Lublani (absolutorium v r. 1992). Své dílo představil na více než dvě stě festivalech a sólových výstavách – v Evropě, Izraeli, Thajsku, Singapuru, Kanadě a USA. Nyní vyučuje na Akademii umění ve Štětíně. Dariusz Fodczuk o své tvorbě říká: "Pro mě je umění super-jazykem, trans-verbální komunikace je klíčem k umění. Estetická a formální řešení považuji za druhotné a zajímají mě jen, pokud pomáhají komunikaci zefektivňovat. Jak Joseph Beuys předpověděl: V budoucnosti budou umělci všichni."
Související projekty: