Role svérázového kroje v české společnosti

Autoři

KŘÍŽOVÁ Alena

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Snahy o vytvoření českého národního kroje, vrcholící v letech 1848 a 1849, byly neúspěšné. Přesto v intelektuálních kruzích i nadále přetrvávalo přesvědčení o potřebě prezentovat vlastenectví nezaměnitelným oděvem, vyjadřujícím národní identitu, zvláště při oslavách Cyrila a Metoděje v šedesátých a pak osmdesátých letech, při pokládání základního kamene Národního divadla, při svatojánských poutích a v době Všeobecné jubilejní výstavy v roce 1891 a Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Náhražkou národního kroje se staly reprezentativní typy plzeňského, kyjovského a piešťanského lidového oděvu, popř. zcela nově vytvářené krojové komplety bez přímé návaznosti na konkrétní národopisný region. Lidové kroje začaly přebírat roli divadelního kostýmu, nezřídka zajišťovaného prostřednictvím půjčovny krojů. Tato situace však byla kritizována ze strany národopisných pracovníků, muzejníků a sběratelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.