Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Dodržování etických pravidel pro vědecké publikování v biomedicínských časopisech Open Access, které jsou indexovány v Journal Citation Reports
Autoři

KRATOCHVÍL Jiří PLCH Lukáš KORIŤÁKOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www Odkaz na plný text vydané verze v Repozitáři MU
Klíčová slova biomedical journals;ethical rules of scientific publishing;Journal Citation Reports;open access;predatory journals;Web of Science
Přiložené soubory
Popis Studie zjišťovala dodržování kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování definovaných COPE, DOAJ, OASPAt a WAME v biomedicínských Open Access časopisech indexovaných v Journal Citation Reports (JCR). Z JCR bylo excerpováno 259 Open Access časopisů a na jejich webech ručně ověřeno plnění 14 kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování. Časopisy obdržely penalizační body za každé nedodržení kritéria definovaného COPE, DOAJ, OASPA a WAME. Průměrný počet přidělených penalizačních bodů byl 6, přičemž 149 (57,5 %) časopisů získalo 6 a méně bodů a 110 (42,5 %) časopisů získalo 7 a více bodů. Pouze 4 periodika splnila všechna kritéria a nezískala žádný penalizační bod. Nejvíce časopisů nedodrželo kritéria deklarace Creative Commons (164 časopisů), afiliace členů redakční rady (116), jednoznačnosti autorských poplatků (115), antiplagiátorské politiky (113) a počtu členů redakční rady z rozvojových zemí (99). Výzkum ukazuje, že JCR nelze používat jako whitelist časopisů dodržujících kritéria transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování.