Morálka v Kallimachových hymnech

Autoři

RADOVÁ Irena

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Hymny Kallimacha z Kyrény, jednoho z předních alexandrijských básníků 3. stol. př. Kr., jsou bohatými zdroji příkladů vhodných pro zkoumání morálky různých společenských vrstev ptolemaiovského Egypta tehdejší doby. Vhodnou pasáží k výzkumu z tohoto hlediska je rovněž úryvek z hymnu věnovaného bohyní Démétře. Královští rodiče v něm úzkostlivě tají společenské znemožnění svého syna Erysichthóna, jež si Erysichthón přivodil neodpustitelnou urážkou velké bohyně. Vypravěč hymnu následně zaujímá k danému narrativu svůj osobitý postoj a ukazuje se, že Erysichthónův příběh není v rámci tohoto hymnu pouze tradičním nositelem morálního poselství, ale rovněž informantem o skutečné etice helénistického člověka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.