Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation

Název česky Nemateriální kulturní dědictví v prostoru a čase. Výzkumy tradičních lidových obyčejů ve druhé polovině 20. století a jejich přínos pro analýzu současného stavu
Autoři

MURAS Adam

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Během druhé poloviny minulého století byla realizována celá řada etnokartografických výzkumů analyzujících životnost tradičních lidových obyčejů v tehdejší společnosti. Tyto výzkumy vznikaly především prostřednictvím dotazníkových šetření v rámci působnosti České národopisné společnosti či jednotlivých etnologických pracovišť a jejich ústřední motivací bylo zachycení významových a lokalizačních posunů, ke kterým během 20. století docházelo při praktikování tradičních festivit spojených především s ročním cyklem. Jedním ze současných trendů na poli etnokartografie je využívání výstupů z těchto dřívějších výzkumů pro analýzu aktuálního stavu. Díky digitalizaci starších dotazníkových šetření se objevují nové možnosti pro jejich následné využití formou výchozího materiálu pro práce analyzující prostřednictvím návratových výzkumů současný stav. Především v oblasti etnokartografie se také nabízí zapojení moderních technologií (webové prezentace, online interaktivní mapy aj.) pro následnou prezentaci výzkumných výstupů nejen mezi odbornou, ale také laickou veřejností či jako výukový materiál pro studenty oboru. Tento příspěvek se věnuje jednomu z aktuálně vznikajících etnokartografických projektů, kterým je Interaktivní atlas výskytu lidových obyčejů na Moravě, vytvářený od roku 2018 na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Stěžejním materiálem jsou zde právě digitalizované dotazníky několika šetření ze druhé poloviny 20. století, které následně slouží jako výchozí bod pro studium dlouhodobých trendů na poli výzkumu tradičních lidových obyčejů v současné společnosti. Tento atlas je však také koncipován jako výukový materiál, který může studentům etnologie poskytnout zdroj informací jak o samotných festivitách, tak jejich geografické lokalizaci na území Moravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.