Kapitał społeczny niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Název česky Sociální kapitál nehmotného kulturního dědictví
Autoři

DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Prvky tradiční lidové kultury získávají v posledních desetiletích, při zachování mnoha svých původních funkcí, také zcela nové významy, které souvisejí s jejich akceptací jako integrální součásti oficiálně deklarovaného kulturního dědictví jednotlivých národů či etnických společenství. Na národní i mezinárodní úrovni bývá obvykle tento proces podpořen strategickými dokumenty (na bázi UNESCO např. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). I nadále se sice v péči o nemateriální kulturní dědictví klade důraz na životnost jevu a jeho vazbu na nositele tradice, institucionální podpora procesu ochrany a péče o tuto složku kulturního dědictví však přináší zcela nové impulsy a interpretace. Zvláště v případě, kdy jsou vybrané jevy zapsány na různé formy seznamů kulturního dědictví, se mnohdy dostávají do nových sociálních kontextů, transformují se nejednou do podoby symbolů, které se stávají reprezentativním prvkem lokálně, regionálně či národně ukotvené society. Zkušenosti s aplikováním strategických dokumentů na národní (Česká republika) i nadnárodní úrovni (UNESCO) umožňuje v rámci konferenčního příspěvku sledovat, do jaké míry se původní funkce, které vycházejí z komunity nositelů, prolínají s nově přiznanými vycházejícími zpravidla již z prostředí státní správy, samosprávy či jiné formy institucionální záštity. Autor se zaměří nejen na definování zásadních proměn identifikovatelných ve vývojové linii od odmítání prvků tradiční kultury na konci 18. století (např. v případě zvyků a obyčejů jako překonaných pověr) až po současný stav. Zaměří se však také na motivační faktory, které lze identifikovat v systému institucionální péče o nemateriální kulturní dědictví (posilování sdílené identity, integrační funkce, uvědomění si hodnoty kulturního dědictví prostřednictvím zápisu na prestižní seznamy atd.).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.