Kariérová adaptabilita začínajících vysokoškoláků

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka JUHAŇÁK Libor HLAĎO Petr LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje dílčí výstup ze dvou vln sběru dat longitudinálně koncipovaného výzkumného projektu s názvem Kariérová adaptabilita absolventů středního odborného zdělávání v období přechodu ze školy do práce. Obě vlny sběru dat proběhly ve dvou krajích ČR a pro účely každého sběru dat jsme vytvořili samostatnou dotazníkovou baterii. Dotazníkové baterie byly respondentům distribuovány s odstupem 10 měsíců. Cílem příspěvku je nastínit potenciál různých typů služeb kariérového poradenství pro rozvoj kariérové adaptability studentů, kteří v minulém školním roce dosáhli středního odborného vzdělání a v akademickém roce 2018/2019 začali studovat na vysokých školách. Fakt, že jednorázové i opakované využití služeb kariérového poradenství zvyšuje celkovou kariérovou adaptabilitu a zejména dimenze zájmu a zvídavosti, jsme statisticky prokázali na datech z první vlny sběru dat (celkem 3028 respondentů). Nyní představíme, jakou úroveň jednotlivých dimenzí kariérové adaptability (zájem, kontrola, zvídavost, sebedůvěra) měli před maturitou a mají po nástupu na VŠ (celkem 139 respondentů) ti, kteří by aktuálně uvítali pomoc při kariérovém rozhodování, plánování, při hledání konkrétních možností, při dosahování kariérových cílů, anebo podporu kariérového rozvoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.