Konvence nekonvence, hlava nehlava. Reduplikace v etymologických figurách – korpusová analýza

Autoři

ŽIŽKOVÁ Hana OSOLSOBĚ Klára

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřil na reduplikaci v etymologické figuře založené na kompozici a lexikálním záporu. Konvenčním slovotvorným postupem tak vznikají kreativní a aktualizovaná slovní spojení typu hlava nehlava. Provedená korpusová sonda se soustředila pouze na tvoření těchto spojení od podstatných jmen. Na základě analýzy dat získaných z korpusů jsme ukázali, že se jedná o produktivní prostředek, který se vyskytuje zejména v publicistických textech. Dále jsme se zaměřili na významy, v nichž se etymologické figury typu hlava nehlava nejčastěji používají.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.