About the Relationship of Memory and Aesthetic Experience – To Aesthetics of Marcel Proust

Autoři

KŘÍŽEK Václav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměří na problematiku estetické zkušenosti na přelomu 19. a 20. století. První část pojednává o hlavních teoriích Johna Deweye, Williama Jamese, Henriho Bergsona a Jana Mukařovského, později Gadamera a Merleau-Pontyho. Druhá část představuje estetiku Marcela Prousta, velkého myslitele a umělce tohoto období. Stejným způsobem bude představen jeho pohled na problematiku estetické zkušenosti. Hlavní otázkou je vztah mezi paměťovým prožitkem a estetickým zážitkem. Hlavní otázky příspěvku jsou následující: Jak vypadala estetická zkušenost na přelomu 19. a 20. století? Jak do tohoto myšlení zapadají Proustovy úvahy? Jaký je vztah mezi pamětí a estetickou zkušeností? Jak se proměňuje estetická zkušenost v průběhu času?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.