Österliche Vernunft : Aristotelische Begründung der "weiten Vernunft" im Kontext des christlichen Humanismus

Název česky Velikonoční rozum : aristotelské založení "širokého rozumu" v kontextu křesťanského humanismu
Autoři

FIEDLER Eduard

Rok publikování 2019
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na základě analýzy Aristotelova chápání universality rozumu z De anima III se v příspěvku pokoušíme prokázat, že analogická šíře rozumu, otevřeného světlu specificky křesťanského velikonočního a trinitárního tajemství, představuje adekvátní odpověď na reduktivní zúžení pojmu rozumu, jak je nacházíme v současné transhumanistické či hlubinně ekologické literatuře. Proto nyní více než kdy dříve potřebujeme tuto analogickou šíři rozumu (analogia intellectus) v jejím plném metafyzickém rozsahu obnovit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.