Nižší šlechta na Moravě v pozdním středověku

Autoři

JUŘIČKA Martin

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Představení problematiky výzkumu nižší šlechty na Moravě v pozdním středověku.
Související projekty: