Školní výkonová motivace, tréma a školní prospěch žáků druhého stupně základních škol

Autoři

STRÁNSKÁ Zdenka KUBEŠOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednává o výzkumném šetření zaměřeném na školní výkonovou motivaci a školní prospěch žáků zažívajících pocity trémy ve srovnání s žáky, pro které tréma není takovým problémem, nebo ji běžně nezažívají. Data byla získána od 231 žáků druhého stupně základních škol. Byly použity dotazník Školní výkonová motivace žáků V. Hrabala a I. Pavelkové (2011) a Škála klasického strachu, sociálně situační anxiety a trémy (KSAT) O. Kondáše (1973). Výsledky výzkumu ukázaly, že chlapci a dívky se neliší ani v míře trémy ani v úrovni výkonové motivace a že žáci-trémisté a žáci inklinující k trémě jsou na rozdíl od žáků ne-trémistů motivováni především potřebou vyhnout se neúspěchu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.