Jan Klápště. Vnímavý pozorovatel. Výbor z díla.

Autoři

LUŇÁKOVÁ Ludmila WIHODA Martin ŽEMLIČKA Josef

Rok publikování 2019
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jedná se o výbor z díla profesora Jana Klápště vydaného u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin.
Související projekty: