The spread of early Christianity in its formative phases : primary and secondary centers of the Christian dissemination

Logo poskytovatele
Název česky Primární a sekundární centra ve formativních fázích šíření raného křesťanství
Autoři

PAPOUŠEK Dalibor POSPÍŠIL Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studium šíření raného křesťanství v jeho formativních fázích (30-150 CE) výrazně omezuje absence přímé archeologické evidence. Dosavadní výzkum se většinou zaměřoval na detailní analýzu fragmentárních písemných pramenů nebo - alternativně - na obecné deduktivní rekonstrukce historických procesů. Příspěvek se pokouší o překonání této mezery v evidenci aplikací formalizovaných kvantitativních přístupů za použití metod geospaciálního modelování a síťové analýzy. Model zapojuje vhodná proxies, jako např. soudobé židovské sítě nebo distribuci terry sigillaty. Za základě těchto databází jsou testovány různé modely difuzivity antických měst na středomořské síti a vyhodnocovány proti dochované písemné evidenci nejstaršího křesťanství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.