"Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959)

Autoři

FLAŠAR Martin ŽŮREK Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Musicologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/141564
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2019-1-7
Klíčová slova Jan Novák; Bohuslav Martinů; correspondence; music; biography
Popis Cílem příspěvku je informovat odbornou veřejnost o projektu zpracování vzájemné korespondence Jana Nováka a jeho učitele Bohuslava Martinů v letech 1947–1959. Prameny k této práci jsou součástí nezpracované pozůstalosti Jana Nováka relativně nedávno uloženého v Českém muzeu hudby v Praze. Primární výzkum předmětu projektu bude realizován společným muzikologickým týmem poprvé v jeho historii. Klíčovým motivačním faktorem tohoto projektu je sté výročí narození skladatele Jana Nováka v roce 2021, na které společný výzkumný tým Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Institutu Bohuslava Martinů bude směřovat publikaci monografie. Vzhledem k tomu, že osobnosti Jana Nováka dosud chyběla vlastní knižní monografie o životě a díle, jakož i katalog děl, měla by tato publikace sloužit jako první reprezentativní profesionální vstup do problematiky jeho hudebního myšlení a složité životní cesty. Zároveň by se měla stát východiskem pro další biografický výzkum, protože vztah Jana Nováka s Bohuslavem Martinů byl pro jeho celoživotní uměleckou orientaci rozhodující.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.