Towards an Augmented Media Art Historiography : Utilization of Artificial Neural Networks in the Analysis and Mediation of the Content of Steina and Woody Vašulka Archive

Název česky K rozšířené historiografii mediálního umění : Využití umělých neuronových sítí při analýze a zprostředkování obsahu archivu Steina a Woody Vašulkových
Autoři

HORÁKOVÁ Jana SIKORA Pavel BAJZÍK Jakub

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje projekt aplikovaného výzkumu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). Výzkumný tým je tvořen odborníky z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, externími partnery jsou: Centrem pro umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno a Dům umění města Brna. Hlavním cílem projektu je vývoj umělých neuronových sítí, které budou schopny efektivně posílit a / nebo inovovat výzkumné metody aplikované na rané umění videa. Kromě experimentálního testování IT nástrojů v historiografii mediálního umění je naším cílem vyvinout vhodná rozhraní, která mohou současnému publiku zprostředkovat poetiku videoartu. Prezentace se zaměřuje na konceptuální pozadí a hypotézy určující celkový design výzkumného projektu. Budou předloženy odpovědi na následující otázky: Jaká je současná situace v oblasti uchovávání, archivace a zprostředkování mediálního umění? Mohou umělé neuronové sítě sloužit jako analytické nástroje aplikovatelné na umění nových médií, zejména na videoart? Jaké známé výzkumné metody simulují a co mohou přinést z metodologického hlediska? Budou prezentovány dílčí znalosti a výsledky výzkumného projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.