Mechanismy a techniky komunistické moci při nápravě špatně vychovaných dětí a mládeže : Co dělat, když se vize o výchově nového člověka rozpadá?

Autoři

ČERNÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historie - Otázky - Problémy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/105468/Jana_Cerna_26-43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Klíčová slova education; communism; children; moral upbringing; polytechnic upbringing
Popis Nový socialistický člověk byl definován skrze komunistické myšlení a chování, k jehož osvojování docházelo především na školách. Nicméně po převratu se ve výchově nové socialistické generace objevily komplikace související s požadavky na její náboženské přesvědčení, studijní výsledky či disciplínu. Předmětem studie je vysvětlit, jak se takové odchylky v názorech a činech nového člověka překonávaly s přihlédnutím k situaci v Brně v 50. letech 20. století.
Související projekty: