Ανόρθωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το Μαντζικέρτ: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός και τα Βαλκάνια (1081-1095)

Název česky Obnova Byzantskej ríše po bitke pri Mantzikerte: Alexios I. Komnénos a Balkán (1081-1095)
Autoři

MEŠKO Marek

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Bzyantská ríša sa koncom 11. storočia nachádzala v hlbokej kríze, pričom prelomovým dátumom bol rok 1071 a bitka pri Mantzikerte. V nasledujúcom desaťročí Byzantínci prišli o väčšinu území v Malej Ázii, a takisto aj územia na Balkáne začali v tomto období vykazovať odstredivé tendencie, ktoré boli umocnené prítomnosťou nebezpečných vonkajších nepriateľov. Alexios Komnénos, ktorý nastúpil na trón v roku 1081 bol nakoniec schopný tento nepriaznivý vývoj zastaviť, a postupne obnovil kontrolu nad Balkánom vďaka tomu, že vybojoval obranné vojny proti Normanom, Pečenehom a Kumánom.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.