Anna Komnene'nin Iskit Savaşi Anlatisi

Název česky Text Anny Komnény týkající se války proti Skýtům
Autoři

MEŠKO Marek

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Oguz-Türkmen Araştirmalari Dergisi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://dergipark.org.tr/tr/pub/otad/issue/51620/657379
Klíčová slova Byzantium; Pechenegs; medieval; nomads; Alexias; warfare
Popis Dílo Alexias sepsané Annou Komnénou je mezi většinou badatelů v oblasti dějin Byzantské říše velmi známé. Občas se stává důvodem kontroverzních diskuzí (naposledy v souvislosti s „plným“ autorstvím byzantské princezny), ale přesto je cenným zdrojem informací. Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak detailní a do jaké míry přesné jsou informace, které se týkají války Alexia Komnéna (1081-1118) proti Pečenehům (Skýtům). Zabývám se také chronologickými otázkami, protože tyto občas text znejasňují a ztěžují umístění konkrétních historických událostí do jejich správného kontextu. V Annině textu najdeme mnoho nedokonalostí podobného typu, proto je důležité nastolit znovu jasnou chronologickou posloupnost jednotlivých událostí. V závěru je krátký popis příběhu války proti Pečenehům, který je podložený závěry z předcházejících částí tohoto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.