Slovenistika na Masarykovi univerzi v Brnu

Název česky Slovenistika na Masarykově univerzitě v Brně
Autoři

KREJČÍ Pavel KOSI Mateja

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Text se zabývá dějinami studia jazykovědné i literárněvědné slovenistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.