Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví

Autoři

KIRSCH Otakar

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Svět muzeí je do značné míry odrazem proměn společnosti na globální i národní úrovni. Je tudíž ovlivněn předchozím vývojem oboru, hodným reflexe. Období první republiky, druhé světové války a nástupu komunistické totality u nás výrazně ovlivňovala činnost Svazu československých muzeí. Cílem konference je připomenout některé aspekty vývoje českého a slovenského muzejnictví dané doby a nastínit témata, která stojí za hlubší výzkum. Kolokvium by mělo hledat odpověď na otázku, zda a v čem existuje kontinuita snažení Svazu československých muzeí s nynějšími profesními sdruženími působícími na území České a Slovenské republiky. Je také příležitostí zamyslet se nad aktuálními problémy našeho oboru a porovnat přístupy k jejich řešení v českých zemích a na Slovensku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.