Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar

Logo poskytovatele
Název česky Altajské jazyky. Historie výzkumu, přehled, klasifikace a nástin srovnávací gramatiky
Autoři

BLAŽEK Václav SCHWARZ Michal SRBA Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie představuje příručku shrnující aktuální stav altajské diachronní lingvistiky. Soustřeďuje se na vývoj poznání turkické, mongolské, tunguzské, korejské a japonské větve, nejprve v perspektivě deskriptivní, posléze komparativní. Zvláštní pozornost je věnována historii dílčích i obecných klasifikačních modelů, vedle přehledu etymologických výkladů základních etnonym (Turek, Mongol, Tungus) a choronym (Korea, Japonsko) a historii ustanovení hláskových zákonů uvnitř jednotlivých větví i mezi nimi. Pro ilustraci společného původu je představen jmenný a zájmenný pádový systém. Detailně je pak zmapována historie etymologických analýz všech systémů číslovek v altajských jazycích. Publikace je určena pro lingvisty, historiky, antropology i archeology, zabývající se Sibiří, Centrální Asií a Dálným východem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.