Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe

Název česky Vedení učících se sítí ve vzdělávání. Teoretický rámec a perspektiva ředitelů škol napříč Evropou
Autoři

LAZAROVÁ Bohumíra POL Milan LELIEUR Ruud SCHELFHOUT Wouter VANHOOF Jan VANLOMMEL Kristin BREJC Mateja ERČULJ Justina HORTLUND Torbjorn MALMBERG Kristina DEVLIN Linda MORGAN-GUTHRIE Rachel WALLIS Tracy CEBRIÁN Daniel CEBRIÁN Manuel

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Popis Text je jedním z hlavních výstupů projektu Leading Learning by Networking (projekt Erasmus+). Studie pojednává o řízení učících se sítí ve školách s ohledem na jejich poslání v kontextu rostoucí rozmanitosti ve školách. Text se skládá ze tří hlavních částí. První z nich má teoretický charakter, pojednává o pojmu profesionálních učících se sítí a o faktorech, které takový způsob spolupráce ve školách usnadňují. Pozornost je věnovaná také roli ředitelů škol při vytváření a podpoře učících se sítí. Ve druhé části textu jsou shrnuty výsledky kvalitativního šetření, jehož cílem bylo skrze rozhovory poznat některé aspekty síťování ve vybraných školách v partnerských zemích. Třetí část studie nabízí data z dotazníkového šetření zaměřeného na zkušenosti a potřeby ředitelů škol v řízení učících se sítí. Publikace je určena zejména ředitelům škol, učitelům, školským politikům, školním konzultantům, studentům učitelských oborů.