Čtení a oční pohyby u žáků s dyslexií

Autoři

DOSTÁLOVÁ Nicol

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje obtížemi se čtením. Tato porucha je charakterizována chybami v hláskování a dekódování slov, což komplikuje porozumění čtenému textu a následně znesnadňuje vývoj slovní zásoby a přijímání znalostí. Příčinu dyslexie se snaží vysvětlit několik teorií, z nichž některé souvisí s vizuální percepcí dyslektiků, a tedy i s očními pohyby během čtení textu. Podrobnou analýzu očních pohybů lze realizovat pomocí eye-trackingu. Analýza očních pohybů může přinést nové poznatky do diagnostiky dyslexie i následné volby vhodné reedukační metody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.