Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh

Autoři

NAVRÁTILOVÁ Olga KOSEK Pavel ČECH Radek HORÁK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemistyka
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2020/Navratilova.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14746/bo.2020.4.1
Klíčová slova Kralice Bible; pronominal enclitics; word order; influence of Latin/Greek/Hebrew pretext
Popis Předkládaná studie se zaměřuje na slovosled pronominálních enklitik mi, ti, si, ho, mu ve vybraných knihách Starého a Nového zákona Bible kralické. Soustřeďuje se zejména na distribuci jednotlivých forem v rámci dvou konkurenčních pozic, tj. pozice postiniciální a pozice kontaktní. Příspěvek se soustřeďuje na případy nepostiniciálních pozic enklitik v Bibli kralické, které jsou mnohem méně frekventované než případy postiniciální pozie a které představují rozličné varianty kontaktní pozice. Hlavním cílem článku je popsat, nakolik se na využití těchto méně freventovaných slovosledných pozic podílí vliv slovosledu originálního textu, tj. latinského, eventuálně hebrejského a řeckého. Výzkum je s ohledem na různé pretexty realizován samostatně v rámci Starého i Nového zákona.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.