Eneolitická priekopa z Budmeríc – poloha Sušička

Autoři

DVORSKÁ PLHÁKOVÁ Viktória MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ Jana VAVÁK Július JELÍNEK Pavol HLAVATÁ Jana BÍŠKOVÁ Jarmila

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zborník Slovenského národného múzea Archeológia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z29/z%2029%20sk.htm
Klíčová slova Budmerice; Eneolithic; fortification; Epilengyel; Post-Baden; ceramic typology; Little Carpathians; Trnava upland
Popis Cílem tohoto článku bylo analyzovat data shromážděná z výplně pátého příkopu v Budmericích, na lokalitě Sušička a následná interpretace jejího datování. Ve výplni byly identifikovány dvě vrstvy obsahující fragmentární archeologický a biologický materiál, včetně atypických keramických nálezů. I přes omezenou výpovědní hodnotu nálezy autoři navrhují datovat příkop do post-badenu nebo případně pozdního období eneolitu. Studie se zabývá rovněž otázkou počátků výstavby opevnění v pravěku a její návaznost na terasy v nížinných polohách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.