Vývoj identifikačních metod koncových zařízení

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KLODWIG Jakub

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek komentuje aktuální situaci praxe identifikování koncových zařízení webovými stránkami v kyberprostoru. Nejprve je podána přehledná analýza současného stavu, založená na komparaci výsledků jednotlivých zkoumání různých výzkumných týmů a jsou popsány nejčastější nekalé praktiky identifikace online. To je pak postaveno do kontrastu s aktivitou českého Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho sankcionováním. Autor následně upozorňuje na postupný přechod od převládajícího způsobu identifikace pomocí http cookies k jiným pokročilejším metodám, včetně web beacons, fingerprintingu či metod ukládajících identifikátory na různá místa v koncových zařízeních jako je např. local storage apod. Svá tvrzení dokazuje na vlastním průzkumu nejnavštěvovanějších česky píšících webových stánek, ve kterém se zaměřil právě na plnění právních povinností webovými stránkami při používání pokročilých metod identifikace. V článku tedy přestavuje jak závěry vlastního kvantitativního průzkumu, tak i důsledky vysledovaných jevů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.