Promýšlet Evropu 20. století : Idea šťastného domova

Autoři

MÁŠA Pavel MARŠA Jakub MAKO Michal VARAĎA Ondřej RICHTÁRIKOVÁ Tereza KRUTÍLKOVÁ Hana BAKEŠ Ondřej ČERMINOVÁ Jana POKORNÁ KORYTAROVÁ Lenka FOLETTI Karolina PUČÁLKOVÁ Ester HAVÁČ Ondřej HROMEK Martin HASIL Stanislav LEXA Lukáš

Rok publikování 2020
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Sedmý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech 20. a 21. října 2020, bude zasvěcen tématu domova. Pocit domova je pro každého člověka zásadní. Domovem může být konkrétní obydlí, město, vlast, ale také určitá komunita, za jejíž součást se člověk považuje. Domov poskytuje pocit bezpečí a štěstí a lidé proto věnují značné úsilí, aby jej vybudovali. Za jeho zachování jsou poté ochotni bojovat a umírat. Někdy však musejí svůj domov z různých příčin opustit, jindy se dostanou do situace, kdy pocit domova ztratí, aniž by změnili místo, kde žijí… V rámci našeho dvoudenního setkání se pokusíme zachytit fenomén domova z různých úhlů pohledu a budeme pátrat po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod ideou šťastného domova a jak ji využívali při budování své identity, případně při své politické činnosti a propagandě? Jak mohla být idea domova různě pojímána? Jak lidé o svůj domov bojovali? Jak se vyrovnávali s jeho ztrátou? Jak vypadalo hledání domova nového, případně pokusy o návrat do toho starého? Jakou roli přitom hrály vzpomínky na zmizelý domov? Při zodpovídání těchto otázek je možné využít různé přístupy a teoretické koncepty. Lze se zaměřit na politické dějiny, například instrumentalizaci šťastného domova pro politické cíle, dále se nabízí dějiny idejí, paměťová studia, problematika exilu v nejširším slova smyslu, dějiny každodennosti a otázka genderových rolí, význam domova pro vytváření identit různých národnostních, náboženských, sociálních či sexuálních skupin. Sledovanou tematiku je možné pojmout interdisciplinárně. Klademe důraz na obecnější souvislosti – budeme interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.