Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova

Autoři

ŠABATOVÁ Klára PARMA David TRAMPOTA František JAROŠOVÁ Ivana KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila PŘICHYSTAL Antonín VARGOVÁ Lenka VYMAZALOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.7
Doi http://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.7
Klíčová slova Middle Bronze Age; south Moravia; grave; stone construction; querns
Přiložené soubory
Popis Hrob ze střední doby bronzové se dvěma pohřby v kamenných komorách je v prostředí Moravy unikátním nálezem. Hrob byl jediným objektem z daného období v ploše výzkumu, případný mohylový násep nebyl zjištěn. Část kamene použitého na konstrukci tvoří zrnotěrky ze 40 km vzdáleného zdroje, většina konstrukce je tvořena místním vápencem. Oba pohřby, dítěte i dospělého jedince, byly uloženy současně a vybaveny osobním šperkem i milodary. Na bronzových artefaktech se podařilo zachytit organická rezidua a traseologické stopy. Součástí inventáře je i kamenná sekerka z málo časté suroviny – eklogitu. Na základě typologického rozboru a série radiokarbonových dat je celek datován do středního stupně mohylové kultury, na přelom 15. a 14. stol. př. n. l.. Zachování antropologického materiálu, exkluzívní vnitřní konstrukce, výbava obou pohřbů a moderní dokumentace představují výjimečný zdroj dat pro poznání společnosti střední doby bronzové a tehdejších pohřebních zvyklostí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.