Cizojazyčné prvky v současné ruské internetové reklamě (v oblasti vzdělávání)

Autoři

RYSOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Philologia Rossica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/katedra-ruskeho-jazyka-a-literatury/philologia-rossica/philologia-rossica-2/3-studie/6.pdf
Klíčová slova online advertising; Russian advertising; Education; loanword; vocabulary; internationalism; anglicism
Popis V současné době se v ruštině objevuje silná tendence k internacionalizaci jazyka, která se projevuje i v jazyce současné ruské internetové reklamy. Příspěvek se zaměřuje na cizojazyčné prvky, které představují jeden z projevů internacionalizace, v jazyce ruských reklamních textů z oblasti vzdělávání. Věnuje se analýze lexikální složky ruské reklamy (s důrazem na řecko-latinské internacionalizmy, anglicizmy, případně amerikanizmy) a zkoumá roli cizojazyčných elementů v současných ruských reklamních textech. Tyto prvky jsou ovlivněny především specifiky internetového prostředí a reklamy ve sféře vzdělávání. Přejímání celých lexikálních jednotek i jednotlivých cizojazyčných komponentů, které se využívají při slovotvorbě, poukazuje na silný vliv cizích jazyků v současné ruské online reklamě v oblasti vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.