Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors

Logo poskytovatele
Název česky Pracovní schopnost učitelů středních škol : zkoumání role syndromu vyhoření, smyslu pro koherenci, pracovních faktorů a faktorů životního stylu
Autoři

HLAĎO Petr DOSEDLOVÁ Jaroslava HARVÁNKOVÁ Klára NOVOTNÝ Petr GOTTFRIED Jaroslav REČKA Karel PETROVOVÁ Markéta POKORNÝ Bohumil ŠTOROVÁ Ilona

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Environmental Research and Public Health
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9185
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17249185
Klíčová slova work ability; burnout; coherence; workload;
Popis Udržení a podpora pracovní schopnosti učitelů je zásadní pro zvýšení pracovní výkonnosti a prevenci předčasných odchodů z učitelské profese. Cílem této studie bylo identifikovat prediktory pracovní schopnosti učitelů středních škol a prozkoumat mediační roli syndromu vyhoření. K naplnění tohoto cíle byla zkoumána různorodá skupina českých učitelů středních škol. Vzorek je tvořen 531 učiteli středních škol (50,0 ± 9.94 roků; 19,9 ± 10,62 roků v učitelské profesi; 57,6% žen). Na pracovní schopnost má větší vliv syndrom vyhoření, smysl pro soudržnost, work-life balance a vnímané vztahy v pracovním prostředí, než věk, pracovní povinnosti spojené s výkonem funkce třídního učitele, pracovní zátěž a péče o stárnoucí příbuzné. Dále bylo zjištěno, že syndrom vyhoření je významným mediátorem vztahu mezi smyslem pro koherenci a pracovní schopností. Učitelé s vyšším smyslem pro koherenci tak lépe zvládají nepříznivé pracovní okolnosti a identifikují a mobilizují vnitřní a vnější zdroje, aby zabránili profesnímu vyčerpání a následnému poklesu pracovní schopnosti. Studie poskytuje empiricky podložená data pro podporu pracovní schopnosti učitelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.