Das Öffnen und Schließen (der Grenze) : Paradoxe Alteritätsstrukturen in K. H. Strobls Tschechen

Název česky Otevírání a zavírání (hranice) : Paradoxy alterit v eseji K. H. Strobla Tschechen
Autoři

BUDŇÁK Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur : Imaginationen und Interrelationen
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova identity; alterity; imagology; nationalism; essayism; Moravia; Austria; Czechoslovakia
Popis Karl Hans Strobl (1877-1946), rakousko-sudetoněmecký spisovatel a přesvědčený nacionalista, vydal svou knihu esejů Tschechen (Češi) v roce 1920, krátce po vzniku Československa, kdy se německy mluvící obyvatelstvo stalo v novém státě menšinou. Ve svých esejích se Strobl pokouší postihnout "podstatu" Čechů a postavit ji do protikladu k "podstatě" Němců. Na úrovni verbální deklarace konstruuje podle očekávání razantní protiklady mezi národy, a to s ohledem na rasu, politiku a kulturu. Když se však snaží svůj názor o jasném národnostním vymezení podepřít konkrétními příklady, pozoruje - nebo přinejmenším jeho čtenář - jiný sémantický pohyb: deklarovaná disparita nápadně mizí. Strobl trvá na národním narativu o dějinách střední Evropy, aby udržel představu o dvou oddělených národech, kulturách a "myslích". Článek se snaží vysvětlit, proč Strobl nevidí zřejmé důsledky příkladů, které sám uvádí, a nadále trvá na esenciální povaze národních dichotomií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.