Balkánské literatury ve vědeckém díle Ivana Dorovského

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav

Rok publikování 2020
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek představuje literárněvědnou činnost Ivana Dorovského. Zdůrazňuje, že literárněvědná tematika převládla v jeho badatelské činnosti od konce 70. let 20. století. Vymezuje v ní několik základních tendencí: práce o jednotlivých balkánských literaturách a jejich recepci v českém a slovenském prostředí. Dále jde o literárněvědnou lexikografickou práci, reflektující se v tvorbě slovníků balkánských spisovatelů. Zejména se však jedná o široce koncipované práce komparatistické, v nichž se Dorovský snaží proniknout do problematiky meziliterárních společenství v balkánském prostředí, komparuje různé etapy vývoje jihoslovanských literatur s přesahy do neslovanských, celobalkánských či dokonce mediteránních souvislostí a snaží se dobrat společných kořenů jihoslovanské vzdělanosti. Autor studie také zdůrazňuje jeho praktickou překladatelskou činnost z jihoslovanských literatur a z řecké literatury a vyzdvihuje i jeho básnický talent.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.