What’s in an I? : Dissonant and Consonant Self-Narration in Autobiographical Discourse

Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biography: An Interdisciplinary Quarterly
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova self-narration; life writing; autobiographical narrative; Fraser; Isherwood; Grass; Karr
Popis Studie se zabývá několika příklady fokalizačních strategií v autobiografických dílech, přičemž kombinuje metody naratologické analýzy a autobiografických studií. Pomocí aplikace konceptů konsonantní a disonantní sebenarace (D. Cohnová) zkoumá způsoby, jimiž autoři kreativně pracují s různými pozicemi autobiografického Já, a jak tento aspekt přispívá k estetickým kvalitám textů. Po stručném objasnění role vyprávějícího Já a prožívajícího Já v autobiografických narativech následuje analýza juxtapozice perspektiv těchto dvou Já v knize My Father’s House Sylvie Fraserové, jíž je dosaženo obratnou kombinací konsonantní a disonantní sebenarace. Na základě příkladů disonantní sebenarace v Při loupání cibule Güntera Grasse a Christopher and His Kind Christophera Isherwooda a konsonantní sebenarace v autobiografické trilogii Mary Karrové (The Liars’ Club, Cherry, Lit) pak studie předkládá závěr, že sebe-disonance bývá využita ke komunikaci meta-autobiografických komentářů, zatímco sebe-konsonance přispívá k zanoření čtenáře do předkládaného příběhu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.