Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic

Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ve své přednášce autorka pojednává o přínosu olomouckého profesora Eduarda Petrů (1928–2006), zejména k výzkumu díla Petra z Chelčic a jeho osobnosti (celkem deset základních studií a dvě edice). Autorka nejprve uvádí podstatné publikace, ve kterých se E. Petrů tématem zabýval Dochází k závěru, že nejčastěji citovanou položkou je jeho Seznam Chelčického děl. Dále shrnuje, že na odkaz E. Petrů v Chelčického výzkumu navazuje zejména Jaroslav Boubín (1954), který je stále autorem šesti publikací souvisejících s Chelčickým (2005–2018), v nichž je E. Petrů také náležitě citován. V poznámce uvádí, že v duchu E. Petrů přeložila Chelčického texty do nové češtiny (společně s Janem Rokytou) v publikaci Doba a dílo Petra Chelčického (2013). Nakonec dochází k závěru, že výzkumné dědictví E. Petrů je živé, a to i díky často používaným vysokoškolským učebnicím (Lehár et al. 1998; Machala et al. 2015).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.